Uw privacy

PRIVACY REGLEMENT EN COOKIES
Carino Sieraden, gevestigd aan Telgenkamp 16, 9451 GG Rolde,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.carino-sieraden.nl
Telgenkamp 16
9451 GG, Rolde,
06 33271020
W.M Harms is de Functionaris Gegevensbescherming van Carino Sieraden. Zij is te bereiken via info[@]carino-sieraden.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Carino Sieraden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carino-sieraden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carino Sieraden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Carino Sieraden analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Carino Sieraden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Carino Sieraden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carino Sieraden) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Carino Sieraden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Contactgegevens > maximaal 5 jaar > Verwerking van garanties, reclamaties of  belastingtechnisch
 • Personalia             > maximaal 5 jaar > Verwerking van garanties, reclamaties of  belastingtechnisch
 • Adres                      > maximaal 5 jaar > Verwerking van garanties, reclamaties of  belastingtechnisch

Delen van persoonsgegevens met derden
Carino Sieraden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carino Sieraden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carino Sieraden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Carino Sieraden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carino Sieraden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carino-sieraden.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Carino Sieraden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carino Sieraden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@carino-sieraden.nl
HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN
Een Cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om informatie op te slaan op uw apparaat. Wanneer u hiermee akkoord gaat wordt de file toegevoegd om webverkeer te analyseren of u informatie te verstrekken wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies helpen onze website om u beter te informeren en te benaderen als individu. De toepassingen kunnen op deze manier de content aanpassen aan uw voorkeuren.
We gebruiken verkeers cookies die bijhouden welke pagina's bezocht worden. Dit zorgt ervoor dat wij het verkeer op onze website kunnen analyseren en deze aanpassen om u een zo goed mogelijke online ervaring te bieden. We gebruiken deze informatie alleen in statische vorm en deze word na analyse uit onze systemen verwijderd.
In de algemene zin zorgen Cookies ervoor dat we u een betere website kunnen presenteren. Het is op geen enkele wijze mogelijk dat een cookie ons toegang verschaft tot uw apparaat of enige persoonlijke informatie over uzelf buiten de data die u ingeeft op onze website. U kunt ervoor kiezen om Cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar u kunt dit zelf ook instellen. Wanneer u besluit om geen cookies te accepteren kunt u niet optimaal gebruik maken van deze website.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Het is mogelijk dat u op onze website links vind naar andere websites die wij interessant vinden. Wanneer u op deze links klikt verlaat u onze website en dient u zich te realiseren dat wij geen enkele verantwoording of controle hebben over de website waar u naartoe geleid wordt. Om deze reden kunnen wij geen enkele verantwoording accepteren met betrekking tot de bescherming van uw privacy of gegevens die u ingeeft op deze websites. Deze websites vallen niet onder deze privacy statement. Pas dus op en kijk naar de privacy statement van de betreffende website wanneer u hier meer informatie over wilt lezen.
LIJST VAN COOKIES DIE WIJ VERZAMELEN
The table below lists the cookies we collect and what information they store.
List of cookies we collect
The table below lists the cookies we collect and what information they store.
COOKIE name
COOKIE Description
CART
The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO
Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE
The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY
Your preferred currency
CUSTOMER
An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH
An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO
An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE
A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND
You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW
Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY
The last category you visited.
LAST_PRODUCT
The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE
Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE
Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART
A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL
The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN
Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED
The items that you have recently compared.
STF
Information on products you have emailed to friends.
STORE
The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS
The products that you have recently viewed.
WISHLIST
An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT
The number of items in your Wishlist.